پیچ و مهره های گالوانیزه سرد و گرم نه تنها دو پروسه کاملا مجزا برای ابکاری را طی می کنند خواص فیزیکی، مقاومت حرارتی، مقاومت رطوبتی، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر زنگ زدگی کاملا متفاوتی دارند. فرایند گالوانیزه سرد درواقع یک نوع آبکاری ارگانیک توسط روی با خلوص بالای 92 می باشد که تا اندازہ ای مقاومت کاتدی در تماس روی به عنوان فلز فوق فعال در الکترون دهی با اهن و یا فولاد تشکیل دهنده پیج و مهره ها می باشد.
از فرایند گالوانیزہ الشمردل لاك اصطلاح اسپری زینک، نیز گفته میشود چرا که این فرایند به نوعی رنگ کردن سطح پیچ و مهره بوده و بدلیل مواد چسباننده در ساختار این رنگمقاومت کاتدی ایجاد شده از فرایند گالوانیزه سرد در مقایسه با پیچ و مهره گالوانیزه گرم بسیار کمتر می باشد. علاوه بر این از آنجا که عنصر روی یا زینک در فرایند گالوانیزه سرد بر خلاف گالوانیزه گرم به داخل سطح پیچ و مهره ها نفوذ نمی کند خراش عمیق و گاهی سطحی بر روی پیچ و مهره آنها را در لایه های زیربن مستهکد زنگ زدن و اکسیده شدن میکند. مرحله آماده سازی پیچ و مهره ها برای فرایند گالوانیزه سرد بسیار شبیه به آماده سازی آنها برای فرایند گالوانیزه گرم می باشد بدین ترتیب که پیچ و مهره ها را داخل حوضچه هایی از محلول اسید سولفوریک و یا اسید کلریدریک تحت دما لرزش، حرکت و شستشو داده تا زنگ زدگی ها، براده ها، باقی ضایعات از سطح آنها پاک شود و بعد عملیات گالوانیزه را روی آنها انجام می دهند.

 

#مشخصات گالوانیزه سرد:
سطح گالوانیزہ سرد قابلیت حفظ خواصں فیزیکی تادمائی 100 درجه سانتی گراد آب و در منطقه خشک تا دمای 400 درجه سانتی گراد را
دارد.
در فرایند گالوانیزه سرد از روی یا زینک با خلوص حداقل 92% استفاده میشود.
پیچ و مھرہ گالوانیزہ سرد در مناطق با شرایط محیطی اسیدی و آمونیاکی استفاده نشده و گالوانیزه سرد بیشتر نقش پیش گیرنده در برابر صرفا زنگ زدگی و نه سایش و خوردگی را ایفا میکنند.
پیچ و مھرہ گالوانیزہ سرد در صورت خراش عمیق در معرضں زنگ زدن بوده و از لایه های پایینی بتدریج اکسیده میشوند.
فرایند گالوانیزه سرد بر خلاف گالوانیزه گرم هیچ افتی در تنسایل و سختی پیچ و مهره ایجاد نمی کند که یکی از مزایای گالوانیزه سرد به شمار می رود
استاندارد گالوانیزه سرد طبق استاندارد ASTM A780 بررسی میگردد.

به این page امتیاز دهید