انواع واشر

واشرها اتصالات صنعتی پرکاربردی هستند که در شکل های مختلفی ساخته می شوند. واشر در اتصالات پیچ و مهره ای کاربرد دارد.واشرها معمولا تخت هستند.قطر داخلی و خارجی واشرها بسته به نوع پیچ و مهره ای که در اتصال به کار میرود متفاوت بوده و طبق استاندارد ها ی مختلف و از جنس هی مختلف نیز تولید میشوند .لازم به ذکر است در اتصال پیچ و مهره های گالوانیزه و یا آبکاری شده واشر طبق استاندارد , باید همان نوع آبکاری را نیز داشته باشد.

09122281187